Our Team

 

Project leaders

 
 

Steffen Nijhuis

TUD

Yimin Sun

SCUT

Eckart Lange

UoS

 

Senior researchers

 

Daniele Cannatella

TUD

Xiaoming Wu

SCUT


Sigrid Hehl-Lange

UoS

Qifeng Yuan

SCUT

Adam R. Tomkins

UoS

 

Ph.D. candidates

 

Chen Bilin

SCUT

Qi Chen

UoS

Weibin Lin

SCUT

 

Xi Lu

UoS

Dai Wei

SCUT

Yueshan Ma

UoS

Liang Xiong

TUD